stäng
  Världen Sverige
Nutid    
   
1143   Nydala kloster anläggs
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
476 Romarriket faller  
År 0
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
753 f. Kr. Rom grundas  
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
  Världen Sverige
1143   Nydala kloster anläggs
  Världen Sverige
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
  Världen Sverige
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
  Världen Sverige
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
  Världen Sverige
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
  Världen Sverige
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
  Världen Sverige
476 Romarriket faller  
  Världen Sverige
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
  Världen Sverige
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
  Världen Sverige
753 f. Kr. Rom grundas  
  Världen Sverige
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
  Världen Sverige
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
  Världen Sverige
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
  Världen Sverige
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
  Världen Sverige
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
Fornlämningar i Sävsjö kommun

Samhället

Vikingatidens samhälle

Under vikingatiden, eller yngre järnåldern som den också kallas, hade Sverige ännu inte blivit Sverige. Folket levde sina liv på sina gårdar under sina lokala stormän. Det som vi känner som Småland bestod exempelvis av en hel rad små länder, och nutidens Sävsjö ligger i Njudung.

Har du hört talas om trälarna? De stod längst ner på samhällsstegen. Kanske har du någongång hört uttrycket att något är ”träligt”. Trälarna var våra förfäders ord på slavar. Det var nämligen så, att man kunde äga människor på den här tiden, och de var ungefär som boskap.

Lite högre upp fanns de fria bönderna, de ägde sig själva, och kanske till och med en gård. De hade sin boskap och kanske några trälar. Mest ägnade de sig åt jordbruk, men också till viss del åt byteshandel.

Allra högst i samhället stod stormännen. De kunde själva ingå i kungens så kallade hird. Hirden var en typ av livvakt, och det var väldigt fint att ingå i den. Vet du förresten vad dessa hirdmän kunde kallas? Jo, dräng, och det var en mycket fin titel på den tiden!

Läs mer:
Vikingatåg »
Island, Grönland och Vinland »
Varför vikingarna kallas för vikingar »

Järnålderns samhälle

För 2500 år sedan började det som vi kallar järnåldern. Järn är hårdare än brons. Yxor och svärd av järn håller längre. Man kan hitta järn här i Småland. Brons var människorna tvungna att köpa från andra länder.

Vid samma tid började det bli kallare. Vintrarna blev längre. Folket bodde fortfarande i långhus. Djuren bodde också där. Under järnåldern börjar människorna bygga grophus. Vet du vad ett grophus är? Det är ungefär som en grop med tak. I grophusen hade de verkstäder. Exempel på sådana är vävstuga och smedja.

Grophus. Foto: Maud Lagerborg

Byarna blev allt större. Åkrarna blev allt fler. Anledningen till detta var förstås att befolkningen växte. Under järnåldern började också så kallade fornborgar att uppföras. De byggdes eftersom tiderna blev svårare. Det betyder att folket blev allt räddare för att bli anfallna.

Kontakterna med andra folk fortsatte. Nya idéer kom hit. Inte så långt söderut låg Romarrikets norra gräns. Den kallas limes och låg i vad som idag är södra Tyskland. Romarna skrev med likadana bokstäver som vi gör idag. Tänk att du inte kan läsa dem. Du försöker rista av dem på en träbit. Ser du vad det blir? Jo, runor.

Järnåldern brukar delas in i äldre och yngre järnåldern. En del av yngre järnåldern är vikingatiden. Hängde du med?

 

Sävsjö kommun, logotypewww.upplevelseriket.sewww.smalandsgruppen.seJönköpings läns museet
Hemsidan är framtagen av Leader+ projektet Fornlämningar-identitet-upplevelse. Projektet finansieras av Sävsjö kommun , Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns landsting, Skogsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan och genom ideellt arbete. Projektet delfinansieras av EU genom EG:s strukturfonder, Europeiska jordbruksfonden.