stäng
  Världen Sverige
Nutid    
   
1143   Nydala kloster anläggs
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
476 Romarriket faller  
År 0
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
753 f. Kr. Rom grundas  
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
  Världen Sverige
1143   Nydala kloster anläggs
  Världen Sverige
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
  Världen Sverige
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
  Världen Sverige
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
  Världen Sverige
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
  Världen Sverige
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
  Världen Sverige
476 Romarriket faller  
  Världen Sverige
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
  Världen Sverige
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
  Världen Sverige
753 f. Kr. Rom grundas  
  Världen Sverige
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
  Världen Sverige
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
  Världen Sverige
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
  Världen Sverige
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
  Världen Sverige
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
Fornlämningar i Sävsjö kommun

Gravfältet i Västragården

Vallsjö gravfält
Foto: Pierre Klasson

Vet du vad den här platsen kallades för några hundra år sedan? Den kallades Jättalyckan. Folket som bodde här på 1800-talet trodde att alla stora stenar var resta av jättar. Tror du att det var så?

Mitt i en vacker kohage reser sig några stenar. De står på en höjd, och syns därför tydligt. En av dem är en » runsten. Den är väldigt spännande. Vi vet nämligen vem den handlar om!

Det är lite speciellt här. Runstenen har aldrig blivit flyttad. Den har stått där den står i tusen år. Om du tittar dig noga omkring ser du att marken är kullig, och att det finns stensamlingar. Här ligger ett gravfält. Det är lika gammalt som runstenen.

De andra stora stenarna har inga ristningar. De kallas bautastenar. Vi vet att de är resta av människor en gång för länge sedan.

När man står på en sådan här plats kommer många tankar. Vilka är det som ligger begravda här? Vad tror du?

Namnförklaring

Har du någongång tänkt på att namnet kan säga ganska mycket om en plats? Jan Agertz är namnforskare på Jönköpings läns museum, och han kan väldigt mycket om namn.

Han berättar såhär:

Norra Ljunga socken, Västra härad, Sävsjö kommun. (de) linogum 1292, Lyunga (1300−10).
Socknen har övertagit namnet av en bebyggelse. (ij Liongom 1419).
Namnet består av ljung ’ljunghed’. Tillägget Norra från 1885.

Komstad, Norra Ljunga socken, Västra härad, Sävsjö kommun. (i) KambastaÞum 1370.
Första delen av namnet kan bestå av mansnamnet Kambe eller kamb ’ås’ och efterleden av stad ’plats för verksamhet; gård’.

Sävsjö kommun, logotypewww.upplevelseriket.sewww.smalandsgruppen.seJönköpings läns museet
Hemsidan är framtagen av Leader+ projektet Fornlämningar-identitet-upplevelse. Projektet finansieras av Sävsjö kommun , Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns landsting, Skogsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan och genom ideellt arbete. Projektet delfinansieras av EU genom EG:s strukturfonder, Europeiska jordbruksfonden.