stäng
  Världen Sverige
Nutid    
   
1143   Nydala kloster anläggs
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
476 Romarriket faller  
År 0
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
753 f. Kr. Rom grundas  
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
  Världen Sverige
1143   Nydala kloster anläggs
  Världen Sverige
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
  Världen Sverige
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
  Världen Sverige
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
  Världen Sverige
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
  Världen Sverige
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
  Världen Sverige
476 Romarriket faller  
  Världen Sverige
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
  Världen Sverige
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
  Världen Sverige
753 f. Kr. Rom grundas  
  Världen Sverige
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
  Världen Sverige
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
  Världen Sverige
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
  Världen Sverige
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
  Världen Sverige
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
Fornlämningar i Sävsjö kommun

Vikingatåg

« tillbaka

Under vikingatiden fanns det män (det var mest män), som åkte på vikingatåg. De åkte till många platser. Känner du till några av dem?

Vi vet att vikingar från Sverige ofta åkte i österled, över Östersjön och in i Gårdarike. Ända ner till Miklagård for de. Det är långt. Vet du vad Gårdarike och Miklagård heter idag förresten?*

Det finns de som säger att det var vikingar som grundade Ryssland, och vem vet. Vad tror du?

I Miklagård var det många nordbor som fick jobb i kejsarens livvakt. De blev till sist så många att hela livvakten bestod av folk från Norden. Väringagardet kallades de, och väringar är vad vikingarna också kallas. Vet du förresten att det fortfarande finns runor i en stor gammal kyrka i Istanbul. Det var kanske en uttråkad viking som en gång för länge sedan roade sig med att klottra.

Vikingarna från Norge och Danmark for istället i västerled, till England, Irland och Island. Ända till Vinland kom de. Vet du vad det heter idag?**

Till England kom vikingarna första gången 787. Då plundrade de klostret Lindisfarne, och detta brukar ses som starten på vikingatiden.

Nordborna härjade så mycket i England att de till slut härskade över hela landet. Danmark och England kallades tillsammans för Danelagen, och den gemensamme kungen hette Knut den store.

Har du hört talas om Normandie i Frankrike? Vet du att området är uppkallat efter nordborna. Lyssna på orden nordman och Normandie. Visst hör du likheten? Vikingarna var nämligen där också, och hövdningen där hette Gånge-Rolf.

Det finns än idag många spår efter vikingarna. Om du till exempel tittar på länderna Storbritannien, Irland och Frankrike i en atlas, och läser riktigt noga, kanske du kan hitta en del orter som nästan har nordiska namn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Ryssland och Istanbul.

** Amerika

Sävsjö kommun, logotypewww.upplevelseriket.sewww.smalandsgruppen.seJönköpings läns museet
Hemsidan är framtagen av Leader+ projektet Fornlämningar-identitet-upplevelse. Projektet finansieras av Sävsjö kommun , Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns landsting, Skogsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan och genom ideellt arbete. Projektet delfinansieras av EU genom EG:s strukturfonder, Europeiska jordbruksfonden.