stäng
  Världen Sverige
Nutid    
   
1143   Nydala kloster anläggs
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
476 Romarriket faller  
År 0
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
753 f. Kr. Rom grundas  
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
  Världen Sverige
1143   Nydala kloster anläggs
  Världen Sverige
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
  Världen Sverige
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
  Världen Sverige
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
  Världen Sverige
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
  Världen Sverige
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
  Världen Sverige
476 Romarriket faller  
  Världen Sverige
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
  Världen Sverige
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
  Världen Sverige
753 f. Kr. Rom grundas  
  Världen Sverige
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
  Världen Sverige
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
  Världen Sverige
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
  Världen Sverige
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
  Världen Sverige
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
Fornlämningar i Sävsjö kommun

Gravfältet i Skrapstad

Foto: Pierre Klasson

Du står på ett väldigt stort gravfält. Det är trehundra meter långt, och här finns ungefär 150 gravar i alla möjliga former.

Allra äldst är de stora och platta stensättningar som finns. Norr om torpet finns till exempel en som är ungefär trettio meter bred. Såhär byggde man sina gravar under bronsåldern. Det är tretusen år sedan. Vem tror du blev begravd här för så längesedan?

Gravfältet användes länge. Alla de små kullar du kan se är också gravar. De är från yngre järnålder, med andra ord ungefär 1500 år gamla. Kanske är det vikingar som döljer sig därunder. Om du lyssnar riktigt noga kan du höra dem berätta.

Vad som är lite speciellt med det här gravfältet är att det finns så många treuddar.

Förr trodde folk att det fanns mycket magi på såhär stora gravfält. Man tyckte sig se märkliga ljussken över fältet och barnen skyndade sig när de gick över fältet. Vågar du gå över det?

Namnförklaring

Har du någongång tänkt på att namnet kan säga ganska mycket om en plats? Jan Agertz är namnforskare på Jönköpings läns museum, och han kan väldigt mycket om namn.

Han berättar såhär:

Vallsjö socken, Västra härad, Sävsjö kommun. Valsyo 1300–10.
Socknen har övertagit namnet av en bebyggelse (in Walsyo 1196–1208). Ortnamnet består av sjönamnet Vallsjön.

Skrapstad Vallsjö socken, Västra härad, Sävsjö kommun. (in) Skrapstadha 1366.
Första delen av namnet kan bestå av ett mansnamn Skrap och andra delen av stad ’plats för verksamhet; gård’.

Sävsjö kommun, logotypewww.upplevelseriket.sewww.smalandsgruppen.seJönköpings läns museet
Hemsidan är framtagen av Leader+ projektet Fornlämningar-identitet-upplevelse. Projektet finansieras av Sävsjö kommun , Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns landsting, Skogsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan och genom ideellt arbete. Projektet delfinansieras av EU genom EG:s strukturfonder, Europeiska jordbruksfonden.