stäng
  Världen Sverige
Nutid    
   
1143   Nydala kloster anläggs
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
476 Romarriket faller  
År 0
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
753 f. Kr. Rom grundas  
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
  Världen Sverige
1143   Nydala kloster anläggs
  Världen Sverige
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
  Världen Sverige
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
  Världen Sverige
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
  Världen Sverige
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
  Världen Sverige
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
  Världen Sverige
476 Romarriket faller  
  Världen Sverige
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
  Världen Sverige
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
  Världen Sverige
753 f. Kr. Rom grundas  
  Världen Sverige
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
  Världen Sverige
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
  Världen Sverige
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
  Världen Sverige
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
  Världen Sverige
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
Fornlämningar i Sävsjö kommun

Gravfältet i Vallsjö

Vallsjö gravfält
Foto: Pierre Klasson

Nästan precis bredvid vägen står den här » runstenen. Den har en spännande historia. Ifrån början restes den nämligen på en annan plats. Ungefär 1,5 kilometer söderut finns ett kärr som heter Runkärret. Där stod stenen. Tror du att kärret fått sitt namn efter den?

Det är en fin plats stenen står på nu. Korna betar i sina hagar. Vallsjön glittrar. Precis nere vid sjön om man fortsätter längs vägen ligger Sankt Sigfrids källa.

Inte långt härifrån ligger » Vallsjö gamla kyrka. Om du går dit ser du att den är gammal. Den bygdes för niohundra år sedan, på 1100-talet. Då byggdes ganska många kyrkor i den här delen av Småland. Det var inte långt efter att domkyrkan i Lund byggdes. Byggmästarna letade efter nya arbeten och vandrade norrut. Småland hade nyligen blivit kristnat, och smålänningarna ville ha nya fina kyrkor av sten.

Lägg örat mot väggen. Kan du höra väggarna berätta?

Namnförklaring

Har du någongång tänkt på att namnet kan säga ganska mycket om en plats? Jan Agertz är namnforskare på Jönköpings läns museum, och han kan väldigt mycket om namn.

Han berättar såhär:

Vallsjö socken, Västra härad, Sävsjö kommun. Valsyo 1300–10.
Socknen har övertagit namnet av en bebyggelse (in Walsyo 1196–1208). Ortnamnet består av sjönamnet Vallsjön.

Sävsjö kommun, logotypewww.upplevelseriket.sewww.smalandsgruppen.seJönköpings läns museet
Hemsidan är framtagen av Leader+ projektet Fornlämningar-identitet-upplevelse. Projektet finansieras av Sävsjö kommun , Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns landsting, Skogsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan och genom ideellt arbete. Projektet delfinansieras av EU genom EG:s strukturfonder, Europeiska jordbruksfonden.