stäng
  Världen Sverige
Nutid    
   
1143   Nydala kloster anläggs
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
476 Romarriket faller  
År 0
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
753 f. Kr. Rom grundas  
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
  Världen Sverige
1143   Nydala kloster anläggs
  Världen Sverige
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
  Världen Sverige
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
  Världen Sverige
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
  Världen Sverige
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
  Världen Sverige
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
  Världen Sverige
476 Romarriket faller  
  Världen Sverige
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
  Världen Sverige
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
  Världen Sverige
753 f. Kr. Rom grundas  
  Världen Sverige
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
  Världen Sverige
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
  Världen Sverige
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
  Världen Sverige
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
  Världen Sverige
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
Fornlämningar i Sävsjö kommun

Gravfältet i Biskopsbo, Vrigstad

Foto: Pierre Klasson

På den här platsen fanns ett helt stort gravfält från början. Nu är det uppdelat i tre. Om man kommer från Vrigstad finns en ås på höger sida om vägen. Där reste folket en gång stenar, både som domarringar och som andra former av stensättningar.

På andra sidan vägen finns också resta stenar i olika former. Människorna som byggde sådana gravar levde för nästan tvåtusen år sedan, under äldre järnåldern.

Om du sedan fortsätter förbi huset finns det massor av små kullar på höjden. Det är gravar efter människor som levde nästan tusen år senare. De levde under yngre järnåldern, eller vikingatiden som man ofta säger.

Kanske var det samma släkt som bodde här under hela denna tid. Vad tror du?

Många stenyxor har hittats runtomkring gravfältet ... »

Namnförklaring

Har du någongång tänkt på att namnet kan säga ganska mycket om en plats? Jan Agertz är namnforskare på Jönköpings läns museum, och han kan väldigt mycket om namn.

Han berättar såhär:

Vrigstad socken, Västra härad, Sävsjö kommun. Wrigstad 1216–20. Socknen har övertagit namnet av en bebyggelse (Wrixstad 1287).
Första delen av namnet består av vrig ’krökt, buktande formation’, kanske ett äldre ånamn *Vrig (nu Vrigstadsån), som ringlar genom byn; andra delen består av stad ’plats för verksamhet; gård’

Biskopsbo Vrigstads socken, Västra härad, Sävsjö kommun. Biskopsboo cirka 1510.
Första delen av namnet består av biskop ’biskopsägd’ och andra delen består av bo ’gård’; Biskopsbo utgjorde ursprungligen den biskopsägda delen av byn Köpstad.

Sävsjö kommun, logotypewww.upplevelseriket.sewww.smalandsgruppen.seJönköpings läns museet
Hemsidan är framtagen av Leader+ projektet Fornlämningar-identitet-upplevelse. Projektet finansieras av Sävsjö kommun , Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns landsting, Skogsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan och genom ideellt arbete. Projektet delfinansieras av EU genom EG:s strukturfonder, Europeiska jordbruksfonden.