stäng
  Världen Sverige
Nutid    
   
1143   Nydala kloster anläggs
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
476 Romarriket faller  
År 0
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
753 f. Kr. Rom grundas  
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
  Världen Sverige
1143   Nydala kloster anläggs
  Världen Sverige
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
  Världen Sverige
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
  Världen Sverige
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
  Världen Sverige
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
  Världen Sverige
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
  Världen Sverige
476 Romarriket faller  
  Världen Sverige
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
  Världen Sverige
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
  Världen Sverige
753 f. Kr. Rom grundas  
  Världen Sverige
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
  Världen Sverige
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
  Världen Sverige
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
  Världen Sverige
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
  Världen Sverige
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
Fornlämningar i Sävsjö kommun

Runor

« tillbaka

Vet du varför runorna är så kantiga? Det är faktiskt inte för att de ska ristas i sten. Anledningen är att de ristades i trä ifrån början. Kantiga tecken syns bättre.

De första runorna ristades för nästan tvåtusen år sedan. Det var på 200-talet. Människor från norra Europa hade varit i Romarriket och sett skriften. De tyckte den såg bra ut och ville göra likadant. Som du säkert förstår kunde de inte läsa vad de såg.

I norra Europa var det också mest praktiskt att använda trä eller ben att rista på.

Ungefär så gick det till när runorna föddes.

Vet du att det finns ett runalfabet? Det kallas fuþarken. Om du tittar på runalfabetet här intill så förstår du säkert varför. Just precis, fuþark är de första runorna i alfabetet. Det är nästan som när vi pratar om ABC-böcker.

I takt med tiden ändrades runorna. Från början innehöll runalfabetet 24 runor. Vid vikingatidens början innehöll det 16 runor. En del runor kan betyda flera olika ljud. Ett bra exempel på det är runan [u] , som förutom u också betyder v, o, y och ö.

Anledningen till att vi mest tänker på runstenar när vi pratar om runor är att trä förstörs. Egentligen ristades nämligen de flesta runinskrifterna på trä. Ben användes också ganska ofta. Det finns några få bevarade. En del av dem är nästan som kärleksbrev. Andra är inköpslistor. Vikingarna skrev faktiskt ungefär som vi gör idag.

Runstenarna har ofta ett annat innehåll. Det tar mycket längre tid att rista i sten än i trä. Runstenarna brukar vara så kallade minnestenar. En minnessten är rest till minne av någon. Men det är ingen gravsten.

De flesta runstenarna är resta under slutet av vikingatiden. Vid samma tid började Sverige kristnas. Därför har runstenarna ofta ett kristet innehåll. Ibland finns det ett kors på dem. Ofta finns texten ”Guð hialpi sial…” med. Ser du vad det betyder?*

Vet du hur länge runorna användes? Faktiskt ända till 1800-talet på vissa platser. Vissa människor använde så kallade runstavar istället för almanackor. De trodde också att runorna var magiska. Vad tror du?

Läs mer:
Gunnes vikingatåg »

 

 

 

 


*Gud hjälpe själen

Sävsjö kommun, logotypewww.upplevelseriket.sewww.smalandsgruppen.seJönköpings läns museet
Hemsidan är framtagen av Leader+ projektet Fornlämningar-identitet-upplevelse. Projektet finansieras av Sävsjö kommun , Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns landsting, Skogsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan och genom ideellt arbete. Projektet delfinansieras av EU genom EG:s strukturfonder, Europeiska jordbruksfonden.