stäng
  Världen Sverige
Nutid    
   
1143   Nydala kloster anläggs
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
476 Romarriket faller  
År 0
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
753 f. Kr. Rom grundas  
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
  Världen Sverige
1143   Nydala kloster anläggs
  Världen Sverige
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
  Världen Sverige
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
  Världen Sverige
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
  Världen Sverige
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
  Världen Sverige
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
  Världen Sverige
476 Romarriket faller  
  Världen Sverige
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
  Världen Sverige
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
  Världen Sverige
753 f. Kr. Rom grundas  
  Världen Sverige
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
  Världen Sverige
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
  Världen Sverige
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
  Världen Sverige
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
  Världen Sverige
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
Fornlämningar i Sävsjö kommun

Kristnandet

År 830 kom en kristen munk till Birka i Mälaren. Han hette Ansgar och han kom från norra Tyskland.

På 800-talet trodde nordborna fortfarande på asagudarna. Ansgar ville att de skulle bli kristna istället. Han startade en kristen församling i Birka. Den fanns i några år. När Ansgar åkte hem dröjde det inte länge förrän Birkaborna återvände till de gamla gudarna.

Det gick lite mer än ett sekel. Vet du hur långt ett sekel är?* Olof Skötkonung var kung. Han blev kristen. Då skulle alla andra i landet också vara kristna. Det tyckte i alla fall kungen.

Vid 1000-talets början kom en annan munk till Småland. Han hette Sigfrid. Sigfrid vandrade runt och berättade om kristendomen. Smålänningarna var inte alltid så intresserade. De tyckte att det var bra som det var. Ibland var de inte så snälla mot Sigfrid.

En gång kom han till Vallsjön i Njudung. Bönderna runt sjön ville inte lyssna på honom. De ville inte ens ge honom vatten att dricka. Då föll Sigfrid på knä och bad Gud om vatten. Tror du att det kom något vatten?

Legenden säger att vatten rann fram vid hans fötter. Hans bön hade hjälpt. Platsen där det hände kallas än idag Sankt Sigfrids källa.

Läs mer: Nydala kloster »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*100 år

Sävsjö kommun, logotypewww.upplevelseriket.sewww.smalandsgruppen.seJönköpings läns museet
Hemsidan är framtagen av Leader+ projektet Fornlämningar-identitet-upplevelse. Projektet finansieras av Sävsjö kommun , Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns landsting, Skogsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan och genom ideellt arbete. Projektet delfinansieras av EU genom EG:s strukturfonder, Europeiska jordbruksfonden.