stäng
  Världen Sverige
Nutid    
   
1143   Nydala kloster anläggs
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
476 Romarriket faller  
År 0
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
753 f. Kr. Rom grundas  
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
  Världen Sverige
1143   Nydala kloster anläggs
  Världen Sverige
1100-tal Rikard Lejonhjärta är kung i England Lunds domkyrka byggs
  Världen Sverige
1066 Slaget vid Hastings i England. Det brukar betecknas som vikingatidens slut  
  Världen Sverige
830   Ansgar kommer till Birka och en kristen kyrka byggs
  Världen Sverige
800-talet Krutet uppfinns i Kina Sveriges första stad, Birka i Mälaren, anläggs
  Världen Sverige
787 Nordbor plundrar det engelska klostret Lindisfarne Vikingatiden börjar
  Världen Sverige
476 Romarriket faller  
  Världen Sverige
400 f. Kr. Kinesiska murens äldsta delar börjar byggas  
  Världen Sverige
500 f. Kr.   Järnåldern börjar
  Världen Sverige
753 f. Kr. Rom grundas  
  Världen Sverige
776 f. Kr. De första olympiska spelen i Grekland  
  Världen Sverige
2500 f. Kr. Pyramiderna i Egypten byggs Bronsåldern börjar
  Världen Sverige
3500 f. Kr. De första städerna i Mellanöstern uppkommer Människorna blir bönder
  Världen Sverige
C:a 8000 f. Kr.   Inlandsisen försvinner och de första människorna kommer
  Världen Sverige
C:a 11.000 f. Kr. Målningarna i Altamiragrottan i Spanien görs  
Fornlämningar i Sävsjö kommun

Religionen

Religionen under bronsåldern och äldre järnåldern

Under bronsåldern och äldre järnåldern trodde människorna på solens kraft. Det kallas att dyrka. Vi vet det genom att titta på deras mönster. Ett vanligt mönster på deras saker är nämligen solhjulet. Ibland dras solhjulet av hästar.

Vissa tider på året samlades bronsåldersfolket för att hedra solguden. De dansade och sjöng tillsammans. Höjdpunkten var när hästar drog en vagn med en solskiva genom byn.

Vi vet också att människorna offrade saker till solguden. De hade andra gudar och gudinnor som de också offrade till. Det vanligaste var att de offrade genom att kasta vapen eller smycken i sjön. Sakerna som de offrade kan man fortfarande hitta.

Vad tror du på?

Religionen under yngre järnåldern

Har du hört talas om Tor och Oden? Då har du hört talas om asagudarna. Dem trodde vikingarna på.

Det var för ungefär 1500 år sedan som människorna började tro på asagudarna. Innan dess dyrkades solen.

Oden är den högste guden. Han är en asagud. För längesedan offrade han sitt ena öga för att bli vis. Han ser allt. Lite hjälp har han. På hans axlar sitter nämligen korparna Hugin och Munin. Deras namn betyder Hågnad och Minne.

Oden var gift med Frigg. Hon var av vanasläkt. Hennes bror var havsguden Njord. Han hade två vackra barn. De hette Frej och Freja och var fruktbarhetens gud och gudinna.

Oden och Frigg fick många barn. Först kom Tor, sedan i tur och ordning Balder, Brage, Tyr, Höder, Vidar och Saga.

Som du ser fanns det många gudar. Ändå har jag inte nämnt alla. Varje gud skötte om sitt eget.

Sävsjö kommun, logotypewww.upplevelseriket.sewww.smalandsgruppen.seJönköpings läns museet
Hemsidan är framtagen av Leader+ projektet Fornlämningar-identitet-upplevelse. Projektet finansieras av Sävsjö kommun , Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns landsting, Skogsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan och genom ideellt arbete. Projektet delfinansieras av EU genom EG:s strukturfonder, Europeiska jordbruksfonden.