om hemsidan
Fornlämningar i Sävsjö kommun
VälkommenEksjöhovgårds slottsruin

Fornlämningar. Smaka på ordet. Vad säger det just dig? Kanske tänker du på den där runstenen du såg en gång, eller så har du passerat ett gravfält som är alldeles fullt av små grästäckta kullar. Många tänker också på alla olika stensättningar som finns lite varstans i våra skogar.

Ja, fornlämningar kan vara mångskiftande, av alla de slag. Men har du tänkt på att de också har en historia att berätta. Den där runstenen blev en gång ristad av någon. Vem var det, tror du? Om du lyssnar riktigt noga kan man nästan höra honom eller henne viska genom årtusendena.

Fortsätt att lyssna vid kullarna på gravfältet. Tänk på alla dem som en gång för längesedan begravdes där. Och alla som sörjde dem. Kan du höra dem?

Kan du höra stånkandet från alla dem som reste stenarna? Kanske gjorde de det för att hedra en älskad och saknad vän eller släkting.

På de här sidorna kommer vi att möta en del av vad som döljer sig bakom stenarna, högarna och rösena.

Nästa gång du besöker en fornlämning – lyssna på vinden. Kan du höra forna tiders människor viska till dig? Vad har de att berätta?

Välkommen in i historien!

Sävsjö kommun, logotypewww.upplevelseriket.sewww.smalandsgruppen.seJönköpings läns museet
Hemsidan är framtagen av Leader+ projektet Fornlämningar-identitet-upplevelse. Projektet finansieras av Sävsjö kommun , Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns landsting, Skogsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan och genom ideellt arbete. Projektet delfinansieras av EU genom EG:s strukturfonder, Europeiska jordbruksfonden.